Kuinka MyyWin myyntityö toimii?

Osa asiakkaista kertoo rehellisesti ettei halua tehdä myyntityötä, toiset paikkaavat ulkoistetulla myyjällä ns. vuotavaa perälautaa.

Välillä myynti tai sen puute on yksinkertaisesti kiinni siitä etteivät tavoitteet ole kunnossa tai työkaluissa olisi parantamisen varaa. Joskus aika tai resurssit vaativat monistamista.

Teemme työmme aina yhteistyössä asiakkaan kanssa kumppanina ja työntekijänä.

MyyWin Oy:n myyntipalvelut sopivat kaiken kokoisille yrityksille toimialasta riippumatta.

Myyntiputken avaus

Ulkoistetut myynnin palvelut

Mikäli myyjänä toimii toimitusjohtaja tai muu asiantuntija, joka muun työn ohella hoitaa asiakassuhteet sekä potentiaaliset uudet asiakkaat, voi uusien asiakkaiden tavoitteluun jäädä aikaa liian vähän.

Olemme myynnin kumppani.

Huolehdimme siitä, että uusasiakashankintanne ei pääse hiipumaan silloinkaan, kun itse joudutte keskittymään olemassa olevien projektien kunnialliseen läpiviemiseen. Projektin jälkeen on jälleen tiedossa uusia asiakkaita.

Lue asiakasesimerkki

Miksi Kohtalaisen Kookas Oy menestyy paremmin, kuin kilpailijansa?

Kohtalaisen Kookas Oy:n toimitusjohtaja ja asiakkuuspäällikkö ovat molemmat kiireisiä asiantuntijoita, joiden on käytettävä leijonanosa työajastaan olemassa olevien projektien läpivientiin sekä paperitöihin. Kun projekti on ohi, on kalenteri tyhjä ja asiakashankinta alkaa alusta, koska uusasiakashankinnalle ei yksinkertaisesti ole ollut aikaa.

Kohtalaisen kookas Oy:n toimitusjohtaja kuulee MyyWin Oy:n lahjakkaista myyntityypeista ja tekee yhteistyösopimuksen jonka mukaisesti MyyWin sopii toimitusjohtajan sekä asiakkuuspäällikön kalenteriin säännöllisesti asiakastapaamisia tulevaisuutta silmällä pitäen käyden jatkuvaa strategista myyntipuhelua asiakkaisiin. Ei tyrkyttäen, vaan luoden positiivista mielikuvaa yrityksestä ja palveluista kuten palkattu myyjä.

MyyWinin asiantuntijat soittavat tarvittaessa myös vanhoja asiakkaita läpi, josko heillä olisi uusia projekteja, joissa Kohtalaisen Kookas Oy voisi olla avuksi.

Näin Kohtalaisen Kookas Oy:n myyntiputki pysyy yhtenäisenä ja uusia projekteja on valmiina ennen kuin edelliset loppuvat.

Yritysmyyjä

Onko pakko soittaa tai myydä itse?

Onko tuloksellinen yritysmyynti mahdollista ilman oman myyjän rekrytoimista?

Tarvittaessa olemme myyjä yrityksesi sisällä ja tarjoamme parhaan osaamisemme käyttöönne. Mikäli itsensä kehuminen asiakkaalle ei tunnu hyvältä, et osaa sanoittaa omaa osaamistasi riittävästi herättääksesi asiakkaan mielenkiinnon tai tarvitset  tukea asiakaskäynneillesi sekä tarjousten laatimiseen: ota yhteyttä.

Kokemusta löytyy vaativista asiakaspalvelutehtävistä markkinoinnin ohjaukseen sekä tekniseen projektimyyntiin, joten myyntiosaamisesta kauppa ei jää varmasti kiinni.

 

Lue asiakasesimerkki

Tarina tuotekehittäjästä, joka ei pidä myyntityöstä

Uusien asiakkaiden tavoittelu ei yksinkertaisesti ole kaikkien laji. Yrittäjä Y:llä on loistava tuote, jonka hän on itse suunnitellut. Valitettavasti kukaan ei tiedä tuotteesta, koska yrittäjä Y ei koe myyntiä- ja markkinointia omaksi vahvuudekseen.

Yrittäjä Y sopii MyyWin Oy:n kanssa yhteistyöstä, jossa yhdessä suunitellaan Yrittäjä Y:lle monikanavainen asiakashankintapaketti ja buukataan tapaamiset yrittäjälle sopivana ajankohtana. Myywin lähtee myös yrittäjä Y:n mukaan asiakkaisiin, joissa yrittäjä Y toimii tapaamisissa asiantuntijana ja MyyWin hoitaa myyntiprosessin muut vaiheet tarjouksen laatimisesta myös jälkikontaktointiin, mikäli kauppaa ei heti ensitapaamisella synny.

Yrittäjä Y:n läheiset ihmettelevät, miksi Yrittäjä Y hymyilee nykyisin niin paljon. Kysyjille hän kertoo ulkoistaneen myyntinsä ja keskittyvänsä itse lähinnä tuotekehitykseen.

Myynnin ulkoistus

Voit ulkoistaa koko myynnin tai osia myynnistäsi

Myynnin ulkoistamalla kulut joustavat tarvittaessa vaikka sesongin mukaan ja henkilöstökulut ovat paremmin hallittavissa. Myynnin ulkoistaminen säästää rekrytoinnin vaivan lisäksi aikaa myös myynnin johtamiselta, kun pelisäännöt on sovittu etukäteen ammattimyyjän kanssa. MyyWin on uusasiakashankinnassa, kuin kotonaan.

Sopimus myynnin ulkoistamisesta määritellään tuotteen tai asiakkaan tarpeen mukaisesti.

MyyWin tekee myyntitoimeksiantoja messuilla tai tarvittaessa joka päivä siellä missä tarvitsee. Ei ole väliä mitä tai missä myydään, kunhan kauppa käy.

Lue asiakasesimerkki

Tarina yrityksestä, joka vältti rekrytoinnin riskit ulkoistamalla myynnin

Kasvuyritys Oy:n Yrittäjä N on myyntimies, joka on kasvattanut yritystään aktiivisella asiakastyöllä. Kasvuyritys Oy voisi kasvaa, mutta tarvitsisi kipeästi lisää käsiä.  Kasvuyritys Oy tekee sopimuksen Myywin Oy:n kanssa, jonka jälkeen MyyWin Oy toimii yrityksen ulkoistettuna myyjänä kymmenenä päivänä kuukaudessa.

Kasvuyritys Oy:n Yrittäjä N huomaa, että ulkoistettu myyjä toimii yhtä tehokkaasti, kuten yrityksen oma myyjä. Hän hyödyntää MyyWin Oy:n osaamista niissä asioissa joihin ei itse ehdi paneutua ja loistaa omassa roolissaan tietäen, että taustat ovat kunnossa.

Näin Kasvuyritys Oy:n Yrittäjä N pystyy jatkamaan kasvua ilman suhdannevaihteluihin liittyviä taloudellisia riskejä ja  yrityksen kiinteitä kuluja kasvattamatta.

MyyWin Markkinatutkimus

Tuote tai palvelu markkinoille

Selvitys antaa suuntaa tuotteen tai palvelun todellisesta kaupallisesta kannattavuudesta sekä auttaa määrittelemään tuotteen hankinnan pohjalla olevat valintakriteerit asiakashyödyn esiin tuomiseksi myyntiä ja markkinointia varten. 

MyyWin Markkinatutkimus on aina kaupallisella näkökulmalla toteutettu ammattimainen selvitys tuotteen asiakaspotentiaalista sekä kohderyhmien ostoinnokkuudesta. Työn suorittaa aina kokenut myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. 

Pakettiin sisältyy MyyWin Oy:n perehtyminen tuotteeseen, puhelinkampanja sekä kattava raportti toimeksiantajan käyttöön. MyyWin antaa kampanjan jälkeen ehdotuksen tuotteistuksen kaupallisesta viimeistelystä sekä tuotteelle soveltuvista myynti- ja markkinointikanavista. 

Kampanja hinnoitellaan halutun kontaktimäärän perusteella.

Voimme tehdä tunnustelevan testisoittokierroksen ennen tuotteen lanseerausta ja miettiä soittokierrokselta saadun palautteen perusteella onko tuote valmis lanseerattavaksi  ja virallisen lanseerauksen hetkellä sopia asiakastapaamisia tuoteuutuutta tai palvelua silmällä pitäen. Tarvittaessa otamme tietysti myös tilauksia vastaan. Käytännön markkinatutkimus antaa oikeamman tuloksen tuotteesta, kun saamme palautetta heti mahdollisen asiakkaan ostohalukkuudesta.

Lue asiakasesimerkki

Kuinka Myywin Oy auttoi yritystä tuotteen lanseerauksessa

Uusi Idea Oy:llä on uusi tuote, jonka myyntiin kaivataan alussa enemmän hartiavoimia. Yritys haluaa tuotteensa kaikkien kauppojen hyllyille ennätysajassa.

MyyWin sopii Uusi Idea Oy:lle tapaamisia hankintapäälliköiden kanssa ja kontaktoi puhelimitse pienempiä yksityisiä yrityksiä ahkerasti läpi kertoen uudesta tuotteesta.

MyyWin auttaa myös lanseerauskampanjan suunnittelussa, uutiskirjeiden ja somekampanjoiden toteuttamisessa sekä kiertää kauppakeskuksissa ja messuilla promoamassa tuotteita Uusi Idea Oy:n henkilökunnan lisänä.

Myynnin tekijä - Päivi Pasanen

Päivi Pasanen on myynnin ja  markkinoinnin ammattilainen, joka vastaa palveluiden laadusta sekä toteutuksesta.  Päivin intohimona sekä MyyWin Oy:n missiona on uusasiakashankinta sekä myynnin kasvattaminen. Ammattitaitoa löytyy lähes 20 vuoden ajalta asiakaspalvelusta ja kuluttajamyynnistä tekniseen yritysmyyntiin. Taidosta tai tekniikasta kauppa ei varmasti jää kiinni.

Päivi on tehnyt ammatikseen teknistä myyntiä asiakasrajapinnassa vuodesta 2002. Jos tarvitset vinkkejä palvelutiskille siitä, kuinka hallitaan tilanteet, joissa palvellaan montaa asiakasta yhtä aikaa – Päivi tietää.

Työkokemusta löytyy markkinoinnin suunnittelusta, toteuttamisesta ja johtamisesta tuotepäällikön työhön ja varaosamyyntiin sekä erilaisten prosessien kehittämiseen. Toimialoina tutuimmiksi ovat tulleet kierrätysala, tekninen myynti ja autoala niin henkilöautojen, kuin raskaankalustonkin parissa.

B2B myynnissä Päivi on hankkinut kannuksensa erityisesti uusasiakashankinnassa.

Päivi on suorittanut autoalan myyjän erikoisammattitutkinnon (EAT) vuonna 2015 sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) asiakkuuksien johtamisesta vuonna 2018.

MyyWinin lisäksi Päivi on osakas ja valmentaja Päävalmentaja Oy:ssä.

Tarvittaessa takataskussa on muutama ammattilainen suurempienkin projektien toteuttamiseen.

 

Päiville saa aina soittaa tai laittaa viestiä.

Puh. 040 5115008

Sp. paivi@myywin.fi

Rekrytointi

Kaipaatko vaihtelua? Innostutko uusista asioista? Puhutko myyntityötä? Oletko enemmän myyjäprofiililtasi hunter, kuin farmer?

Myyntityölle on tarve ja hyville myyjille myös. MyyWin etsii  aktiivisia, ennakkoluulottomia sekä korkean moraalin omaavia myyntityyppejä, joilla on aito halua auttaa asiakasta.

Et kavahda käyttää puhelinta työkaluna, hallitset muitakin myynnin työkaluja ja tapaat asiakkaan myös tarvittaessa kasvokkain. Hallitset oikeinkirjoituksen, tavallisimmat toimistossa käytettävät ohjelmat sekä osaat organisoida omaa tekemistäsi.

Sinulla on kokemusta aktiivisesta asiakatyöstä, myyntityöstä myyntiprosessin eri vaiheissa tai osissa sitä.

Palkkaus reilusti tehdyn työn, omien mielenkiinnonkohteiden ja/tai toimeksiantojen perusteella.

Täyspäisyys, rehellisyys, positiivisuus, oppimisen ilo, heittäytymiskyky, aktiivisuus ja maalaisjärki.  Jos olet MyyWin, tiedät mitä tehdä. 😉

Pyydä tarjous

Voit myös soittaa suoraan numeroon +358 40 511 5008 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen paivi@myywin.fi

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.